Regulamin 2018

Regulamin

6 Międzychodzkiej Dziesiątki „z Pompą”

I. Organizator

 1. Organizatorem 6 Międzychodzkiej Dziesiątki „ z pompą” , zwanej dalej Biegiem jest Stowarzyszenie Nowy Międzychód wpisane do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000463699
 2. W czasie Międzychodzkiej „Dziesiątki” odbędzie się jednocześnie 2 Bieg Niepełnosprawnych organizowany przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego.

II. Cele

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Międzychód
 4. Promocja Gminy Międzychód jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 25 sierpnia 2018 r. w Międzychodzie. Start godz.17.00
 2. Start na ul. 17 Stycznia przy „Laufpompie” a meta zlokalizowana jest na ul. Mostowej.
 3. Biuro zawodów – Międzychód ul. Sportowa Stadion Miejski
 4. Trasa biegu płaska, ulicami miasta, 2 pętle po 5 km, oznaczona co 1 km.
 5. Trasa posiada atest PZLA.

IV. Pomiar czasu

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych na numerach startowych. Wyniki biegu dla tych, którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego - sms po zakończeniu biegu, a dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronie www.miedzychodzka10.pl

V. Warunki, zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Każdy uczestnik musi w dniu zawodów posiadać ukończone 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.miedzychodzka10.pl lub w dniu zawodów u Organizatora. Bez przekazania Oświadczenia nie będzie możliwy odbiór pakietu startowego.
 3. Uczestnikiem biegu może być osoba o orzeczonej niepełnosprawności z dysfunkcją narządów ruchu i musi w dniu zawodów posiadać ukończone 16 lat. W szczególnych przypadkach może być osoba młodsza, a ostateczną decyzję o możliwości startu podejmuje dyrektor biegu.
 4. Opłaty, nagrody i szczegółowe zasady uczestnictwa osób o orzeczonej niepełnosprawności wskazane są w regulaminie 2 Biegu Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Międzychodzkiego dostępnego na stronie www.miedzychodzka10.pl
 5. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
 6. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. „Międzychodzka Dziesiątka”. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku na zdjęciach i materiałach reklamowych z imprezy.
 7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 8. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 19 sierpnia 2018. Osoby, które dokonają zgłoszenia poprzez formularz internetowy opłacają swój udział przelewem do dnia 19 sierpnia 2018r. na konto nr : 77 9082 0005 0393 6588 3000 0010 (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek „Dziesiątka”). Po tym terminie płatność oraz zgłoszenia internetowe nie będą możliwe.
 9. Numery startowe nadawane będą po zaksięgowaniu wpłaty. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji internetowej oraz opłacą swój udział w Biegu będą mogli odebrać swój pakiet startowy w dniu 25 sierpnia 2018 r. w Biurze Zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości.
 10. Opłata startowa do dnia 31 maja 2018 r. za udział w Biegu wynosi 50 (słownie pięćdziesiąt złotych). Opłata dokonana do dnia 19 sierpnia 2018r. wynosi 60 (słownie sześćdziesiąt złotych ). W dniu zawodów, 26 sierpnia 2018r. opłata za udział w Biegu wynosić będzie 70 (siedemdziesiąt złotych) za jednego uczestnika. Zawodnicy powyżej 70 roku życia zwolnieni z opłaty startowej.
 11. Rejestracja w dniu Biegu będzie możliwa w Biurze Zawodów od godz.13:00 do godz. 16.00 Odbiór pakietów startowych w dniu Biegu możliwy będzie od godz. 13:00 do godz. 16:00.
 12. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 13. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje:
  – numer startowy z elektronicznym chipem
  – napoje i ciepły posiłek
  pamiątkowy medal z wygrawerowanym imieniem, nazwiskiem oraz czasem biegu
  – koszulkę techniczną (w dniu startu pierwszych 350 zawodników, którzy opłacą start. Pozostali zawodnicy od nr startowego
  351 otrzymają koszulki przesyłką na wskazany adres )

VI. Klasyfikacje i nagrody

 1. W klasyfikacji generalnej organizator przewiduje puchary oraz nagrody finansowe za pierwsze trzy miejsca:

1 m – w wysokości 300 zł

2 m – w wysokości 250

3 m – w wysokości 200

oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych

M16 (16-19 lat), od M20 do M70 i starsi co 10 lat

K16 ( 16-19 lat), od K20 do K70 i więcej co 10 lat

 1. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych oraz jako najlepsi zawodnicy miejscowi.
 2. Wśród wszystkich zawodników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

VII. Uwagi końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 2. Na mecie będzie kilka stanowisk firmy GrawerBus i będą grawerowane na medalach dane zawodnika i jego czas. Umieszczenie tych danych na medalu zajmuje ok. 1 minuty.
 3. Możliwość rezerwacji noclegu poprzez kontakt mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 4. Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu.
 5. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
 6. W trakcie biegu zawodnicy widząc pojazd, który znajdzie się przypadkiem  na trasie biegu są zobowiązani do wbiegnięcia na chodnik.
 7. Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny wraz z organizatorem.
 8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyrektor Biegu

/-/Krzysztof Suszka