Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Po naszej Dziesi?tce zapraszamy do Mykanowa k.Cz?stochowy na I CROSS ZAPALE?CW

Jest to bieg prze?ajowy na 10 km z przeszkodami naturalnymi i sztucznymi. Start zawodnikw indywidualnych oraz dru?yn po?arniczych. Dru?yny po?arnicze sk?adaj? si? z czterech zawodnikw podpi?tych do jednego w??a W-75 co 5 metrw. Tras? i przeszkody maj? tak? sam? jak zawodnicy indywidualni. Przyk?adowe przeszkody: rowy, drzewa, siatki, liny, rwnowa?nie, p?oty. Ka?dy uczestnik otrzyma koszulk? oraz medal!

Zapisy: www.crosszapalencow.pl

Medale ju? s? w Mi?dzychodzie. Teraz czekamy na zawodnikw.

"Dla zm?czonych masa?"

Dla uczestnikw biegu przygotowali?my ma?a niespodziank?. Po biegu na zawodnikw b?d? czekali masa?y?ci.

Kto b?dzie chcia? skorzysta? z ich umiej?tno?ci b?dzie mg? rozlu?ni? si? w specjalnie przygotowanych stanowiskach.

Zdrowa woda si?y doda.

Tylko w czasie Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki zawodnicy b?d? mogli w czasie biegu pi? zdrow? wod? prosto ze ?rd?a.

Jedno z miejsc z napojami b?dzie bowiem przy "Laufpompie" z ktrej p?ynie woda pe?na mikroelementw czyli zdrowa woda.

Program:

10.00 Otwarcie biura zawodw ( Stadion Miejski przy ul. Langowicza)

13.00 Zamkni?cie biura zawodw

13.30 Przemarsz zawodnikw na start przy Laufpompie na ul. 17 Stycznia. Przemarsz poprzedzony parad? samochodw przygotowan? przez VAG CLUB PMI.

14.00 START BIEGU

15.30 Wyst?p zespo?u RIKOR

16.00 Dekoracje w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych. Losowanie nagrd w?rd wszystkich uczestnikw biegu.

O godz. 12.00 na parkingu na ul. Wa?y Jan Kazmierza odb?dzie si? pokaz aut przygotowanych przez VAG PMI CLUB. Natomiast przez ca?y dzie? odbywa? si? b?dzie w Mi?dzychodzie Festyn Gruszy zako?czony o godz.19.00 koncertem zespo?u Strachy na lachy.

Na pro?b? Edyty Lewandowskiej zapraszamy do udzia?u w Akcji Zdrowie Mistrzyni-Do??cz si? i Ty!

Organizowana jest akcja zbirki funduszy na zabieg i leczenie znanej w ?rodowisku zawodowcw i amatorw maratonki Edyty Lewandowskiej-Mistrzyni Polski w Maratonie z D?bna z rekordem ?yciowym 2:33:00 oraz sze?ciokrotnej srebrnej medalistki w p?maratonie.

Edyta Lewandowska po trafnie postawionej diagnozie lekarskiej musi podda? si? zabiegowi termolezji-Istot? zabiegu jest uszkodzenie struktur nerwowych poprzez kontrolowane dzia?anie temperatury, ktr? uzyskuje si? dzi?ki rozchodz?cym si? w tkankach falom radiowym o okre?lonej d?ugo?ci, ktre s? generowane przez generatory fal wysokiej cz?stotliwo?ci. Jest to ma?o inwazyjny zabieg, ktry alternatyw? zabiegu chirurgicznego. Po tym zabiegu i kontrolnej wizycie u neurochirurga b?dzie mo?na okre?li? czy konieczny b?dzie zabieg chirurgiczny. Oba zabiegi powinny pozwoli? Edycie powrt do wyczynowego uprawiania sportu.

Edyta jest ambitn? i pracowit? biegaczk?. Bieganie sprawia jej ogromn? rado??, ktr? potrafi zarazi? innych m.in. stworzy?a grup? biegaj?cych znajomych pod nazw? E.Lite Runners w Jurajskim Olsztynie.

Sezon 2014 okre?lany jako Powrt na biegowe trasy i walka o rekordy ?yciowe b?dzie mo?liwy jedynie dzi?ki Waszemu wsparciu. Liczy si? ka?dy przys?owiowy grosz.

Nr konta bankowego:mBank 84 11 40 2004 0000 3202 304 54 554

Edyta Lewandowska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

606-611-966

www.edytalewandowska.pl

Uwaga!

W zwi?zku z konieczno?ci? w?a?ciwego zabezpieczenia biegu zmuszeni jeste?my przesun?? godzin? rozpocz?cia biegu na godz. 14.00. W tej sytuacji Biuro zawodw b?dzie otwarte od godz. 10.00.


Rozpocz?cie biegu 31 sierpnia 2013r. na godz. 14.00

Na wszystkich uczestnikw biegu czeka m.in taki medal

Uwaga!

Specjalna kategoria dla bli?niakw! Do udzia?u w I Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce zapraszamy rodze?stwa urodzone w tym samym dniu.

Dla sze?ciu najszybszych par nagrody niezale?nie od nagrd w kategoriach indywidualnych.

Wynik pary to ??czny czas rodze?stwa a na miejsce nie ma wp?ywu wiek ani p?e?. Liczy si? zabawa!

Zg?aszaj?c si? w miejscu co? o sobie prosimy wpisywa? bli?niak (bli?niaczka).

VAG PMI CLUB w??czy? si? do organizacji biegu i uatrakcyjni jego rozpocz?cie. Odb?dzie si? bowiem parada i runda honorowa samochodw grupy VAG. Wielbiciele audi, seat, skoda i vw zaprezentuj? swoje cacka.

B?dzie co podziwia?!

Ruszy?y zapisy

Ruszy?y zapisy na I Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Na wszystkich uczestnikw czekaj? medale, koszulki i oczywi?cie ciep?y posi?ek.

A na szcz??liwcw dodatkowe nagrody, w?rd ktrych jest m.in. weekend dla dwojga

w Krainie Wypoczynku i Konferencji Olandia

Zapraszamy!


Więcej artykułów…