Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Zawodnikom i go?ciom proponujemy rowerow? rozgrzewk?.Zapraszamy na dwugodzinn? jazd? na rowerach stacjonarnych technik? spinning i indoor cycling. ?wie?e powietrze, muzyka i dobra zabawa! Na ka?dego czeka dodatkowo napj, posi?ek i udzia? w losowaniu nagrd. Liczba miejsc ograniczona.Zapisy na stronie
http://elektronicznezapisy.pl/events/1372/starts/new

Na ka?dego zawodnika czeka koszulka techniczna. A tak si? prezentuje.

Mamy ju? wzr medalu II Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki. Kontynuujemy przedstawianie miejsc zwi?zanych z Mi?dzychodem i tym razem jest to Rybak.

Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego

Pragniemy poinformowa?, ?e Mi?dzychodzka Dziesi?tka jest jednym z trzech biegw rozgrywanych w ramach Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego.

Ju? teraz zapraszamy na pierwszy bieg tego cyklu czyli X Bieg ?wi?toja?ski w Mi?dzychodzie, ktry odb?dzie si? 28 czerwca 2014r. o godz.11.00. Organizatorem jest MOSTiR Mi?dzychd www.mostir-miedzychod.pl

Kolejnym biegiem b?dzie organizowana przez Urz?d Gminy Chrzypsko 10-ka o Puchar Krotoski-Cichy w dniu 19 lipca 2014r. o godz. 11.00 w Chrzypsku Wielkim. Impreza ta odb?dzie si? w ramach Nowego Otwarcia, wi?c na pewno b?dzie ciekawiej ni? rok temu. www.chrzypsko.pl/bieg/aktualnosci-bieg/

Najlepsi biegacze powiatu ukoronowani zostan? po Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce w dniu 23 sierpnia 2014r. o godz.16.00.

Zapraszamy!

Regulamin Grand Prix

Start o godz.16.00

Uwaga! Zmiana godziny startu.

Zmagania na trasie II Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki rozpoczynamy o godz.16.00. Oczywi?cie startem przy "Laufpompie". Rozpoczynamy wcze?niej, aby dzie? zako?czy? koncertem After Party. Dodajmy, ?e nie b?dzie to jedyna atrakcja tego dnia. Ale o tym wkrtce.

Program 2018

Program 6 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki

godz. 13.00 uruchomienie biura III Zawodw biegowych dzieci?co - m?odzie?owych " z pomp?" oraz Dziesi?tki ( Hala przy Stadionie Miejskim na ul. Sportowa )

godz. 14.30 - rozpocz?cie zawodw dzieci?cych na stadionie Miejskim

godz. 15.30 - dekoracja zwyci?zcw zawodw dzieci?cych

godz. 16.00 zamkni?cie biura "Dziesi?tki"

godz. 16.45 przemarsz na miejsce startu na Rynku

godz. 17.00 start 6 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki z pomp?

godz. 18.45 Rynek - dekoracja w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych.


II Mi?dzychodzka Dziesi?tka

Znamy ju? termin nast?pnej "Dziesi?tki". Startujemy w sobot? 23 sierpnia 2014 roku o godz.17.00. Ju? teraz zapraszamy! Bieg b?dzie "z pomp?", bo przewidujemy du?o atrakcji. A medale rwnie ciekawe jak "laufpompa" :-)

Wyniki dost?pne tutaj http://miedzychodzka10.pl/Wyniki.pdf

lub tutajhttp://timepro.pl/wyniki/2013/miedzychod2013.pdf

Zdj?cia z biegu mo?na zobaczy? tutaj

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501366823282212.1073741831.339143779504518&type=1

https://picasaweb.google.com/107215910259770985169/31Sierpnia2013IMiedzychodzkaDziesiatkaZPompa

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.159008867633489.1073741840.151230085078034&type=1

http://miedzychod.naszemiasto.pl/galeria/zdjecia/1982666,i-miedzychodzka-dziesiatka,galeria,id,t,tm.html#material-artykul

Wszystkim uczestnikom dzi?kujemy i zapraszamy za rok.

Informujemy, ?e na pro?b? go?ci nadal mo?na rejestrowa? si? na naszej stronie i dokonywa? wp?at za udzia? w biegu. Osoby, ktre dokonaj? wp?aty po dniu 26 sierpnia prosimy o okazanie dowodu wp?aty w Biurze zawodw przy rejestracji.

Na zawodnikw czekamy na stadionie MOSTiR przy ul. Langowicza.


Wy?wietl wi?ksz? map?

Więcej artykułów…