Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Kolejna dobra wiadomo??!
Marka Mi?dzychd biegnie razem z nami. Producent przepysznych przetworw zadba o nasze koszulki, a tak?e podniebienia zawodnikw ... Nie zdradzamy jeszcze wszystkich szczeg?w, ale na pewno b?dzie smacznie

Rejestracja trwa.

Na pro?b? wielu osb kontynuujemy internetowe zapisy na II Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Mo?na zapisywa? si? do 20 sierpnia. Do tego dnia prosimy tak?e dokonywa? wp?at. Po tym terminie rejestracja b?dzie mo?liwa jedynie w Biurze Zawodw. Informujemy tak?e, i? liczba zawodnikw jest ograniczona do 600 osb.

Zapraszamy !

Zawodnikom i go?ciom proponujemy rowerow? rozgrzewk?.Zapraszamy na dwugodzinn? jazd? na rowerach stacjonarnych technik? spinning i indoor cycling. ?wie?e powietrze, muzyka i dobra zabawa! Na ka?dego czeka dodatkowo napj, posi?ek i udzia? w losowaniu nagrd. Liczba miejsc ograniczona.Zapisy na stronie
http://elektronicznezapisy.pl/events/1372/starts/new

Na ka?dego zawodnika czeka koszulka techniczna. A tak si? prezentuje.

Mamy ju? wzr medalu II Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki. Kontynuujemy przedstawianie miejsc zwi?zanych z Mi?dzychodem i tym razem jest to Rybak.

Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego

Pragniemy poinformowa?, ?e Mi?dzychodzka Dziesi?tka jest jednym z trzech biegw rozgrywanych w ramach Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego.

Ju? teraz zapraszamy na pierwszy bieg tego cyklu czyli X Bieg ?wi?toja?ski w Mi?dzychodzie, ktry odb?dzie si? 28 czerwca 2014r. o godz.11.00. Organizatorem jest MOSTiR Mi?dzychd www.mostir-miedzychod.pl

Kolejnym biegiem b?dzie organizowana przez Urz?d Gminy Chrzypsko 10-ka o Puchar Krotoski-Cichy w dniu 19 lipca 2014r. o godz. 11.00 w Chrzypsku Wielkim. Impreza ta odb?dzie si? w ramach Nowego Otwarcia, wi?c na pewno b?dzie ciekawiej ni? rok temu. www.chrzypsko.pl/bieg/aktualnosci-bieg/

Najlepsi biegacze powiatu ukoronowani zostan? po Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce w dniu 23 sierpnia 2014r. o godz.16.00.

Zapraszamy!

Regulamin Grand Prix

Start o godz.16.00

Uwaga! Zmiana godziny startu.

Zmagania na trasie II Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki rozpoczynamy o godz.16.00. Oczywi?cie startem przy "Laufpompie". Rozpoczynamy wcze?niej, aby dzie? zako?czy? koncertem After Party. Dodajmy, ?e nie b?dzie to jedyna atrakcja tego dnia. Ale o tym wkrtce.

Program 2018

Program 6 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki

godz. 13.00 uruchomienie biura III Zawodw biegowych dzieci?co - m?odzie?owych " z pomp?" oraz Dziesi?tki ( Hala przy Stadionie Miejskim na ul. Sportowa )

godz. 14.30 - rozpocz?cie zawodw dzieci?cych na stadionie Miejskim

godz. 15.30 - dekoracja zwyci?zcw zawodw dzieci?cych

godz. 16.00 zamkni?cie biura "Dziesi?tki"

godz. 16.45 przemarsz na miejsce startu na Rynku

godz. 17.00 start 6 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki z pomp?

godz. 18.45 Rynek - dekoracja w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych.


II Mi?dzychodzka Dziesi?tka

Znamy ju? termin nast?pnej "Dziesi?tki". Startujemy w sobot? 23 sierpnia 2014 roku o godz.17.00. Ju? teraz zapraszamy! Bieg b?dzie "z pomp?", bo przewidujemy du?o atrakcji. A medale rwnie ciekawe jak "laufpompa" :-)

Wyniki dost?pne tutaj http://miedzychodzka10.pl/Wyniki.pdf

lub tutajhttp://timepro.pl/wyniki/2013/miedzychod2013.pdf

Zdj?cia z biegu mo?na zobaczy? tutaj

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501366823282212.1073741831.339143779504518&type=1

https://picasaweb.google.com/107215910259770985169/31Sierpnia2013IMiedzychodzkaDziesiatkaZPompa

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.159008867633489.1073741840.151230085078034&type=1

http://miedzychod.naszemiasto.pl/galeria/zdjecia/1982666,i-miedzychodzka-dziesiatka,galeria,id,t,tm.html#material-artykul

Wszystkim uczestnikom dzi?kujemy i zapraszamy za rok.

Więcej artykułów…