Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Znamy termin tegorocznej "Dziesi?tki"

Ju? teraz zapraszamy na 4 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Spotykamy si? w sobot? 27 sierpnia 2016 roku o godz.16.00. Wkrtce szczeg?y organizacyjne oraz informacje o imprezach towarzysz?cych. Jak zawsze - b?dzie si? dzia?o.

Przypominamy, ?e trwaj? zapisy na bieg 10 Stycznia - "Policz si? z cukrzyc?"

2 Bieg "Policz si? z cukrzyc?"

Rok 2016 zaczynamy biegiem wok? jez. Miejskiego. 10 stycznia zapraszamy na 2 Bieg "Policz si? z cukrzyc?". W ramach Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy zapraszamy wszystkich ch?tnych do biegania i wsplnej zabawy. W zale?no?ci od ch?ci mo?na przebiec wok? jeziora raz lub dwa razy. Startujemy o godz.10.00 na stadionie miejskim. Biuro czynne od godz.9.00. Na wszystkich czeka? b?dzie gor?ca herbata i dro?d?wki. Natomiast w?rd tych, ktrzy wspomog? Fina? kwot? minimum 10 z? rozlosujemy koszulki Orkiestry oraz z naszej dziesi?tki.

Wszyscy zawodnicy i kibice b?d? mogli sprawdzi? m.in. poziom cukru. Zapisy ju? trwa??:

https://docs.google.com/forms/d/1FgLXxGcyQtJJCVXalNmgnZANv5mCYR_Rm7bbmTJmolc/viewform?c=0&w=1

Wyniki

III Mi?dzychodzka Dziesi?tka za nami. Bieg uko?czy?o 362 zawodnikw, w tym go?cie z Anglii, Holandii i Ukrainy.

Najlepszy wynik osi?gn?? - podobnie jak rok temu - Pawe? Ochal w czasem 32:03. Tak?e po raz drugi triumfowa?a Olga Ochal, ktra przebieg?a 10 km w czasie 36:02. Gratulujemy najlepszym w kategorii OPEN a tak?e wszystkim uczestnikom. Zapraszamy za rok!

Naszym partnerem technologicznym jest firma Pulsstory. Dzi?ki temu ka?dy z zawodnikw otrzyma na swj adres mailowy dyplom z wynikiem. Je?eli kto? nie poda? adresu to prosimy o kontakt na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.pulsarsport.pl/upload/Open_23.08.2015.pdf

Zapraszamy tak?e do zapoznania si? z relacjami z biegu przygotowanymi przez Artura Szmidt

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872077919544432.1073741834.339143779504518&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872584469493777.1073741835.339143779504518&type=3

oraz Jakuba Zachcia?a

http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/miedzychodzka-dziesiatka-sportowcy-po-raz-trzeci-przebiegli,3487538,gal,t,id,tm.html

Prosimy tak?e o nadsy?anie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. swoich zdj??, ktre umie?cimy na stronie.

Grand Prix Powiatu:

http://www.pulsarsport.pl/upload/GPM_23.08.2015.pdf

Parkingi

Zawodnicy mog? parkowa? w rejonie stadiony przy ul. Langowicza, czyli przy biurze zawodw. Parking znajduje si? tak?e przy ul.Wa?y Jana Kazimierza,w pobli?y mety, ktra b?dzie na ul. Mostowej.

Roman Tobo?a b?dzie z nami

Mi?o nam zakomunikowa?, ?e b?dzie z nami najpopularniejszy spiker biegowy w kraju - Roman Tobo?a. W sezonie s?ycha? go na sze??dziesi?ciu metach. W tym roku us?ysz? go tak?e uczestnicy i kibice III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki.

Wstrzymana rejestarcja

Informujemy, ?e nie ma ju? mo?liwo?ci rejestracji poprzez stron? internetow?. Prosimy tak?e o nie dokonywanie wp?at na konto.

Osoby chc?ce uczestniczy? w biegu zapraszamy do biura zawodw w dniu biegu od godz. 9.00 do godz.13.00. Jednocze?nie informujemy, ?e zgodnie z regulaminem osoby zarejestrowane i z przydzielonym numerem startowym od 351 otrzymaj? koszulki w terminie p?niejszym.

Biegamy w Mi?dzychodzie

Informujemy, ?e ka?dy kto przyjedzie 23 sierpnia i zarejestruje si? w biurze zawodw b?dzie mg? pobiec w III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. Przypominamy jednocze?nie, ?e koszulki w pierwszej kolejno?ci otrzymaj? osoby zarejestrowane i z op?aconym przez internet wpisowym. Pozostali uczestnicy zostan? posiadaczami koszulek w terminie p?niejszym. Z gry przepraszamy za te niedogodno?ci :-)

Biuro zawodw b?dzie czynne od godz. 9.00 w sali gimnastycznej przy stadionie miejskim na ul. Langowicza.

Wpisowe na bieg.

Przypominamy, ?e koszulki w pierwszej kolejno?ci otrzyma 350 osb, ktre dokonaj? wp?aty przez internet.

Dlatego te? na pro?b? zawodnikw przed?u?amy mo?liwo?? przelewu internetowego do dnia 18 sierpnia. Po tym terminie wp?at mo?na dokonywa? w biurze zawodw 23 sierpnia od godz. 9.00. W przypadku uczestnictwa wi?kszej liczby osb pozostali uczestnicy otrzymaj? koszulki w terminie p?niejszym.

Zapraszamy do biegania i kibicowania

Partner technologiczny

Nasz bieg wspomaga? b?dzie firma PULSSTORY , ktra zosta?a naszym Partnerem technologicznym. Dzi?ki temu ka?dy uczestnik m.in. otrzyma na poczt? elektroniczn? potwierdzenie udzia?u wraz z wynikiem.

Pulsstory, to platforma, na ktrej znajdzieszwszystkie produkty i us?ugi z zwi?zane z Twoim treningiem: kluby, trenerw, zawody, imprezy sportowe, programy treningowe, przepisy.Platforma, z ktr? nie zabraknie Ci inspiracji i motywacji do dzia?ania.Pierwszenarz?dzie, ktre pomaga zarz?dza? treningami, a przy okazjiniesie pomoc innym.Z pulsstory trenujesz ?wiadomie, poniewa?kontrolujesz prac? serca.

Zapraszamy na stron? www.pulsstory.com.

Tegoroczna koszulka

Na pro?b? wielu zawodnikw zmodyfikowali?my wygl?d koszulki.

Więcej artykułów…