Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Zapisy ruszy?y

Zaczynamy!

Ruszy?y zapisy na 4 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk? "z pomp?". Widzimy si? w sobot? 27 sierpnia 2016 roku. Start jak zawsze przy "laufpompie".

http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=686

"Policzyli?my" si? z cukrzyc?

2 Bieg Policz si? z cukrzyc? za nami. W ten mro?ny i ?liski poranek na starcie stan??o 110 zawodniczek i zawodnikw. Wszyscy pokonali tras? bezpiecznie i dotarli na met? zadowoleni oraz u?miechni?ci. Aby bieg mg? si? odby? sprawnie i bezpiecznie stara?o si? wiele osb. W imieniu Stowarzyszania Nowy Mi?dzychd dzi?kujemy wszystkim za pomoc . Szczeglne podzi?kowania nale?? si? pracownikom sp?ki Aqualift, ktrzy od godz.5.00 posypywali tras? biegu, aby mo?na by?o tras? bezpiecznie pokona?. Dzi?kujemy tak?e pracownikom Sp?ki MOSTiR oraz Klubu Integracji Spo?ecznej. Przy organizacji biegu korzystali?my rwnie? z pomocy ?rodowiskowego Domu Samopomocy, Hotelu Neptun i Hurtowni GEZO. Jak zawsze s?odki pocz?stunek w postaci pysznego placka zapewni?a Piekarnia "Ziomek"czyli Krzysztof Wachowiak. Podzi?kowania nale?? si? tak?e ratowniczce medycznej Marlenie Piecha oraz Paniom ze Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Mi?dzychodzie. I oczywi?cie wolontariuszom Orkiestry.

Dzi?kujemy wszystkim za pomoc oraz wspln? zabaw?.

Znamy termin tegorocznej "Dziesi?tki"

Ju? teraz zapraszamy na 4 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Spotykamy si? w sobot? 27 sierpnia 2016 roku o godz.16.00. Wkrtce szczeg?y organizacyjne oraz informacje o imprezach towarzysz?cych. Jak zawsze - b?dzie si? dzia?o.

Przypominamy, ?e trwaj? zapisy na bieg 10 Stycznia - "Policz si? z cukrzyc?"

2 Bieg "Policz si? z cukrzyc?"

Rok 2016 zaczynamy biegiem wok? jez. Miejskiego. 10 stycznia zapraszamy na 2 Bieg "Policz si? z cukrzyc?". W ramach Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy zapraszamy wszystkich ch?tnych do biegania i wsplnej zabawy. W zale?no?ci od ch?ci mo?na przebiec wok? jeziora raz lub dwa razy. Startujemy o godz.10.00 na stadionie miejskim. Biuro czynne od godz.9.00. Na wszystkich czeka? b?dzie gor?ca herbata i dro?d?wki. Natomiast w?rd tych, ktrzy wspomog? Fina? kwot? minimum 10 z? rozlosujemy koszulki Orkiestry oraz z naszej dziesi?tki.

Wszyscy zawodnicy i kibice b?d? mogli sprawdzi? m.in. poziom cukru. Zapisy ju? trwa??:

https://docs.google.com/forms/d/1FgLXxGcyQtJJCVXalNmgnZANv5mCYR_Rm7bbmTJmolc/viewform?c=0&w=1

Wyniki

III Mi?dzychodzka Dziesi?tka za nami. Bieg uko?czy?o 362 zawodnikw, w tym go?cie z Anglii, Holandii i Ukrainy.

Najlepszy wynik osi?gn?? - podobnie jak rok temu - Pawe? Ochal w czasem 32:03. Tak?e po raz drugi triumfowa?a Olga Ochal, ktra przebieg?a 10 km w czasie 36:02. Gratulujemy najlepszym w kategorii OPEN a tak?e wszystkim uczestnikom. Zapraszamy za rok!

Naszym partnerem technologicznym jest firma Pulsstory. Dzi?ki temu ka?dy z zawodnikw otrzyma na swj adres mailowy dyplom z wynikiem. Je?eli kto? nie poda? adresu to prosimy o kontakt na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.pulsarsport.pl/upload/Open_23.08.2015.pdf

Zapraszamy tak?e do zapoznania si? z relacjami z biegu przygotowanymi przez Artura Szmidt

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872077919544432.1073741834.339143779504518&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872584469493777.1073741835.339143779504518&type=3

oraz Jakuba Zachcia?a

http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/miedzychodzka-dziesiatka-sportowcy-po-raz-trzeci-przebiegli,3487538,gal,t,id,tm.html

Prosimy tak?e o nadsy?anie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. swoich zdj??, ktre umie?cimy na stronie.

Grand Prix Powiatu:

http://www.pulsarsport.pl/upload/GPM_23.08.2015.pdf

Parkingi

Zawodnicy mog? parkowa? w rejonie stadiony przy ul. Langowicza, czyli przy biurze zawodw. Parking znajduje si? tak?e przy ul.Wa?y Jana Kazimierza,w pobli?y mety, ktra b?dzie na ul. Mostowej.

Roman Tobo?a b?dzie z nami

Mi?o nam zakomunikowa?, ?e b?dzie z nami najpopularniejszy spiker biegowy w kraju - Roman Tobo?a. W sezonie s?ycha? go na sze??dziesi?ciu metach. W tym roku us?ysz? go tak?e uczestnicy i kibice III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki.

Wstrzymana rejestarcja

Informujemy, ?e nie ma ju? mo?liwo?ci rejestracji poprzez stron? internetow?. Prosimy tak?e o nie dokonywanie wp?at na konto.

Osoby chc?ce uczestniczy? w biegu zapraszamy do biura zawodw w dniu biegu od godz. 9.00 do godz.13.00. Jednocze?nie informujemy, ?e zgodnie z regulaminem osoby zarejestrowane i z przydzielonym numerem startowym od 351 otrzymaj? koszulki w terminie p?niejszym.

Biegamy w Mi?dzychodzie

Informujemy, ?e ka?dy kto przyjedzie 23 sierpnia i zarejestruje si? w biurze zawodw b?dzie mg? pobiec w III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. Przypominamy jednocze?nie, ?e koszulki w pierwszej kolejno?ci otrzymaj? osoby zarejestrowane i z op?aconym przez internet wpisowym. Pozostali uczestnicy zostan? posiadaczami koszulek w terminie p?niejszym. Z gry przepraszamy za te niedogodno?ci :-)

Biuro zawodw b?dzie czynne od godz. 9.00 w sali gimnastycznej przy stadionie miejskim na ul. Langowicza.

Wpisowe na bieg.

Przypominamy, ?e koszulki w pierwszej kolejno?ci otrzyma 350 osb, ktre dokonaj? wp?aty przez internet.

Dlatego te? na pro?b? zawodnikw przed?u?amy mo?liwo?? przelewu internetowego do dnia 18 sierpnia. Po tym terminie wp?at mo?na dokonywa? w biurze zawodw 23 sierpnia od godz. 9.00. W przypadku uczestnictwa wi?kszej liczby osb pozostali uczestnicy otrzymaj? koszulki w terminie p?niejszym.

Zapraszamy do biegania i kibicowania

Więcej artykułów…