Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Wystartowali?my.

Zapisy na 6 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk? ruszy?y. Dla zdecydowanych mamy niespodzianki. W tym roku numery startowe nadajemy zgodnie z kolejno?ci? ksi?gowania wp?at w miesi?cu styczniu. Dodatkowo osoby, ktre dokonaj? wp?aty do dnia 31 stycznia 2018 r. ( decyduje data zaksi?gowania na koncie ) wezm? udzia? w losowaniu dodatkowej nagrody warto?ci 300 z?.

W tym roku mamy tak?e niespodziank? dla wszystkich, ktrzy uko?cz? bieg. Na mecie b?d? stanowiska firmy Grawer Bus, na ktrych w ci?gu 1 minuty b?dziecie mogli bezp?atnie wygrawerowa? swoje imi?, nazwisko i czas. Szybko i sprawnie otrzymacie spersonalizowan? pami?tk? z 6 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki :-)

Bieg Policz si? z cukrzyc?

Zapraszamy wszystkich ch?tnych do wspierania Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy! Spotykamy si? 14 stycznia 2018 roku na Stadionie Miejskim i biegamy lub chodzimy ( jak kto woli) wok? jeziora.Jak zawsze na uczestnikw czekaj? niespodzianki!

Regulamin na stronie www.nowymiedzychod.pl

Zapisy

2 Zawody Dzieci?co-M?odzie?owe " z pomp?" przesz?y do historii.

Ju? po raz drugi spotkali?my si? na stadionie Miejskim w Mi?dzychodzie w ramach biegw dzieci?co-m?odzie?owych organizowanych przez Stowarzyszenie Nowy Mi?dzychd jako imprezy towarzysz?cej Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. W tym roku na starcie stan??o 171 m?odych biegaczy, w tym 75 dziewczynek i 96 ch?opcw. Na twarzach uczestnikw go?ci? u?miech, wi?c nale?y zak?ada?, ?e byli zadowoleni i ponownie zobaczymy si? za rok, 25 sierpnia 2018 roku.

Bardzo dzi?kujemy za wsparcie Starostwu Powiatowemu w Mi?dzychodzie, Urz?dowi MiG w Mi?dzychodzie oraz Pani Darii Marty?skiej a tak?e Bankowi Sp?dzielczemu Pojezierza Mi?dzychodzko-Sierakowskigo,Towarzystwu Ubezpiecze? na ?ycie Nationale Nederlanden i PGNiG Oddzia? w Zielonej Grze. Za s?odki pocz?stunek dzi?kujemy Panu Krzysztofowi Wachowiakowi - w?a?cicielowi Piekarni-Cukierni "Ziomek" a tak?e lodziarni "Mid-Malina" na ul. Kili?skiego.

A jakie osi?gn?li wyniki mo?na sprawdzi? w za??cznikach.

100 m rocznik 2011 i m?odszy K1

100 m rocznik 2011 i m?odszy M1

200 m rocznik 2008-2010 K2

200 m rocznik 2008-2010 M2

400 m rocznik 2005-2007 K3

400 m rocznik 2005-2007 M3

800 m rocznik 2002-2004 K4

800 m rocznik 2002-2004 M4

5 Mi?dzychodzka Dziesi?tka za nami

Pi?te spotkanie biegaczy na ulicach Mi?dzychodu za nami. Na mecie zameldowa?o si? ??cznie 316 zawodniczek i zawodnikw, w tym 22 osoby pokona?y dystans 5 km. Wszystkim biegaczom gratulujemy! I ju? teraz zapraszamy za rok. Widzimy si? 25 sierpnia 2018 roku.

Wyniki na 10 km

Wyniki na 5 km

Wyniki tak?e na stronie firmy Pulsarsport

http://pulsarsport.pl/wynik/5-miedzychodzka-dziesiatka-z-pompa/

Rejestracja internetowa zako?czzona

Zgodnie z regulaminem internetowa rejestracja uczestnikw 2 Zawodw Dzieci?co-M?odzie?owych "z pomp?" oraz 5 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki zosta?a zako?czona. W dniu biegw b?d? mog?y si? jeszcze zarejestrowa? osoby ch?tne do udzia?u w Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. Przypominamy, ?e w ramach tego biegu odbywa si? 1 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego. Dodatkowo zapraszamy ch?tnych do pokonania ok.5 km czyli jednego okr??enia.

26 sierpnia nie b?dzie mo?na natomiast zarejestrowa? si? na 2 Zawody Dzieci?co - M?odzie?owe. W biegach wyst?pi? tylko Ci, ktrzy zostali zarejestrowani przez platform? internetow? i dokonali op?aty startowej.

Wi?cej informacji o tym co b?dzie si? dzia?o w informatorze.

Informator

Mamy wielk? niespodziank? dla wszystkich uczestnikw 5 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki oraz 1 Biegu Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego. Do rozlosowania b?dzie wiele ciekawych nagrd a na koniec Bon Wakacyjny warto?ci 2.500 z? ufundowany przez niekwestionowanego lidera bran?y turystycznej - BIURO PODR?Y ITAKA !!!
Oferta ITAKI to najobszerniejszy i najbardziej zr?nicowany produkt turystyczny na polskim rynku ponad 100 kierunkw na ca?ym ?wiecie: wczasy i wycieczki, ulubione kierunki Polakw na wakacje i jak zawsze oryginalne nowo?ci. Wspania?e podr?ew najdalsze zak?tki ?wiata, tak?e z portw lokalnych. Na rodzinne wakacje zapraszaj? Kluby Przyjaci? ITAKI z animacjami po polsku. Wyj?tkowym produktem adresowanym do osb preferuj?cych aktywny wypoczynek jest NO LIMITS by ITAKA: egzotyczne wyprawy, trekkingi, obozy i wczasy sportowe, a tak?e podr?e kulinarne i wyjazdy foto. Oferta ITAKA&GALA: Podr?e w stylu gwiazd to luksusowe wakacje marze?. Najnowsz? propozycj? ITAKI jest Kanaryjska Odyseja - rejsy statkiem wycieczkowym Ocean Majesty, ??cz?ce wypoczynek z odkrywaniem Wysp Kanaryjskich, obejmuj?ce tak?e Mader? i Maroko.
ITAKA to 28 lat do?wiadczenia, profesjonalizm, wiarygodno??, nieustaj?cy entuzjazm i pasja w odkrywaniu nowych, pi?knych miejsc.
Dodajmy, ?e nagrod? wr?czy Wiceprezes Itaki Piotr Henicz, ktry pobiegnie ju? kolejny raz w naszej "Dziesi?tce".

Koszulka model 2017

W tym roku firmahttp://tervel.pl przygotowa?a dla uczestnikw "Dziesi?tki" bezr?kawnik wykonany w 100 % z micropoliesteru.
Jest to bardzo lekka, zaawansowana technologicznie dzianina o w?a?ciwo?ciach termoaktywnych. Mikrokanalikowa struktura w?kien elementarnych materia?u sprawia, ?e pot powsta?y podczas intensywnego wysi?ku fizycznego jest odprowadzany na zewn?trz, dzi?ki czemu skra pozostaje sucha zapewniaj?c u?ytkownikowi maksymalny komfort termiczny. Dzianina zosta?a dodatkowo wzbogacona specjaln? apretur? hydrofiln? (oddychaj?c?), ktra ma za zadanie zwi?kszenie jej wydajno?ci w odprowadzaniu wilgoci od powierzchni skry, przez co podnosi wydolno?? organizmu podczas aktywno?ci fizycznej. Nawet w najbardziej upalne dni materia? w kontakcie ze skr? daje przyjemne uczucie ch?odu. Idealnie nadaje si? do noszenia przy uprawianiu sportu: bieganie, rower, trening si?owy. Jeste?my przekonani, ?e b?dzieciezadowoleni.

Biegi " z pomp?"

W dniu 26 sierpnia 2017 roku zaczynamy ju? o 13.00. O tej godzinie zaczyna prac? Biuro Zawodw dla uczestnikw Zawodw Dzieci?co-M?odzie?owych oraz 5 Mi?dzychodzkiej "Dziesi?tki".

Zapraszamy na 5 km.

Rozpocznij przygod? z bieganiem i przebiegnij na pocz?tek 5 km.

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom osb, ktre dopiero prbuj? swoich si? zapraszamy na Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?". Je?eli uwa?asz, ?e 5 km jest wystarczaj?cym odcinkiem to pobiegnij 5 km. Na mecie tak?e b?dzie czeka? na Ciebie medal. Mamy si? bowiem cieszy? wsplnym bieganiem. Dlatego w tym roku osoby, ktre sko?cz? bieg po jednym okr??eniu otrzymaj? rwnie? medal. Nie przewidujemy co prawda nagrd dodatkowych, ale liczy si? satysfakcja i atmosfera imprezy biegowej. Zapisz si? wi?c na Dziesi?tk? a przebiegnij 5 km. Za rok pobiegniesz na pewno 10 km.

Regulaminu biegu nie zmieniamy, ale mo?esz by? pewien, ?e op?acaj?c start w "Dziesi?tce" otrzymasz koszulk?, posi?ek oraz medal po przebiegni?ciu 5 km.

Roman Tobo?a b?dzie z nami.

Podobnie jak w ubieg?ym roku zawodnikw "ma?ych" i "du?ych" b?dzie wspiera? czo?owy spiker i sprawozdawca Roman Tobo?a. Na p?ycie stadionu pojawi si? ju? o godz. 13.00, kiedy to otwarte zostanie biuro zawodw. Je?eli macie jakie? pro?by i ?yczenia, ktre mo?e potem przekaza? w czasie biegu to piszcie do nas lub po prostu podejd?cie do niego.

1 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego.

W tym roku na tras? Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki zapraszamy tak?e osoby niepe?nosprawne. W ramach "Dziesi?tki" odb?dzie si? bowiem 1 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego na 5 i 10 km. Co prawda 5 km to jest odleg?o?? przybli?ona z uwagi na usytuowanie startu i mety, ale przecie? liczy si? zabawa :-) Uznali?my, ?e to 5 km b?dzie dla pocz?tkuj?cych zawodnikw, bo liczy si? przede wszystkim uczestnictwo. Dlatego tez wszyscy rejestrujemy si? na 10 km, a przy rejestracji b?dzie mo?na poda? planowan? d?ugo?? trasy. Na wszystkich jednak b?d? czeka?y medale "Dziesi?tki". Zapraszamy na tras?!

Więcej artykułów…