Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

5.Bieg Policz się z cukrzycą

Już po raz piąty zapraszamy na organizowany w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy biegu "policz się z cukrzycą" Spotykamy się 13 stycznia 2019 roku na stadionie przy ul. Sportowej i biegamy wokół jez. Miejskiego. Uczestnikiem może być każdy bez względu na wiek. Biuro biegu czynne od godz.9.00 i starujemy o godz.10.00. Do pokonania jest trasa wokół jeziora. Do wyboru - jedno lub dwa okrążenia. Liczy się wspólna zabawa i idea Orkiestry. Wśród wszystkich uczestników, którzy wrzucą do skarbonki minimum 10 zł rozlosujemy koszulki Orkiestry, "Dziesiątki" a także wiele innych atrakcyjnych nagród. Jest duża szansa, że Jakub Zachciał zdobędzie dla wszystkich medale.

Rejestracja trwa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwyYWhpAjTwqa_Niso_nOEMwY9fp6iZYtbrGNEOxaaw9IuoQ/viewform

Dziesiątka za nami

Kolejna "dziesiątka" i Zawody Dziecięco-Młodzieżowe za nami :-)

Dziękujemy za udział i wspólną zabawę. Wyniki dostępne na stronie

https://pulsarsport.pl/wynik/6-miedzychodzka-dziesiatka-z-pompa/

https://pulsarsport.pl/wynik/iii-bieg-dziecieco-mlodziezowy-z-pompa/

 

2 Bieg Niepe?nosprawnych

W ramach Mi?dzychodzkiej "Dziesi?tki" odb?dzie si? rwnie? 2 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego. Zapraszamy do udzia?u osoby niepe?nosprawne ruchowo, tak?e poruszaj?ce si? na wzkach. Przypominamy, ?e w?rd uczestnikw tego biegu rozlosujemy wyjazd na Wyspy Kanaryjskie ufundowany przez Biuro Podr?y ITAKA.

Rejestracja na biegi dzieci?co-m?odzie?owe.

Przypominamy, ?e na 3 Zawody Dzieci?co-M?odzie?owe mo?na rejestrowa? si? tylko do 19 sierpnia 2018 r. Do tego dnia nale?y rwnie? dokona? op?aty. W przypadku trudno?ci z zarejestrowaniem prosimy o przes?anie danych dziecka oraz maila i telefonu rodzica na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I...TAKI ?wiat jest pi?kny.

W?rd wszystkich uczestnikw biegu, bez wzgl?du na dystans, rozlosujemy nagrody rzeczowe oraz Nagrod? G?wn?. Biuro Podr?y ITAKA zabierze na Wyspy Kanaryjskie 1 uczestnika z osob? towarzysz?c?. W ubieg?ym roku by? to mieszkaniec Poznania. Kto tym razem? :-)

Rozmiar koszulki

Chcesz mie? pewno?? otrzymania koszulki zgodnie z rozmiarem podanym przy rejestracji? Dokonaj wp?aty do 30 czerwca 2018 roku. B?dziemy oczywi?cie starali si?, aby wszyscy cieszyli si? koszulkami w rozmiarze podanym przy rejestracji. Niestety, ale proces technologiczny powoduje, ?e nie dajmy tej gwarancji osobom dokonuj?cym p?atno?ci na ostatni? chwil?.

3 Zawody Dzieci?co-M?odzie?owe "z pomp?"

Start! Zapisy na 3 Zawody Dzieci?co-M?odzie?owe "z pomp?" ruszy?y.

http://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=3927

W tym roku zawody te s? zaliczane do GP Powiatu Mi?dzychodzkiego w biegach dzieci?cych. Odb?d? si? ??cznie 4 biegi

16 czerwca - Bieg ?wi?toja?ski
15 sierpnia - Cross Sierakowski
25 sierpnia - 3 Zawody "z pomp?"
23 wrze?nia - Maraton Puszczy Noteckiej

Wkrtce wi?cej informacji na ten temat.

Dodatkowe losowanie

Przypominamy, ?e osoby, ktre dokonaj? wp?aty do dnia 31 stycznia 2018 roku zyskuj?:

1. Najni?sz? kwot? wpisowego.

2. Numer startowy zgodnie z kolejno?ci? ksi?gowania.

3. Udzia? w dodatkowym losowaniu nagrody warto?ci 300 z?.

4. Pewno?? otrzymania koszulki :-)

Jednocze?nie informujemy, ?e regulamin biegu dla niepe?nosprawnych uczestnikw zostanie opublikowany w po?owie lutego. Aby wzi?? udzia? w dodatkowym losowaniu osoby te dokonuj? do dnia 31 stycznia 2018 r. wp?aty w wysoko?ci 20 z?.

Natomiast rejestracja dzieci i m?odzie?y rozpocznie si? w lutym.

Wystartowali?my.

Zapisy na 6 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk? ruszy?y. Dla zdecydowanych mamy niespodzianki. W tym roku numery startowe nadajemy zgodnie z kolejno?ci? ksi?gowania wp?at w miesi?cu styczniu. Dodatkowo osoby, ktre dokonaj? wp?aty do dnia 31 stycznia 2018 r. ( decyduje data zaksi?gowania na koncie ) wezm? udzia? w losowaniu dodatkowej nagrody warto?ci 300 z?.

W tym roku mamy tak?e niespodziank? dla wszystkich, ktrzy uko?cz? bieg. Na mecie b?d? stanowiska firmy Grawer Bus, na ktrych w ci?gu 1 minuty b?dziecie mogli bezp?atnie wygrawerowa? swoje imi?, nazwisko i czas. Szybko i sprawnie otrzymacie spersonalizowan? pami?tk? z 6 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki :-)

Bieg Policz si? z cukrzyc?

Zapraszamy wszystkich ch?tnych do wspierania Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy! Spotykamy si? 14 stycznia 2018 roku na Stadionie Miejskim i biegamy lub chodzimy ( jak kto woli) wok? jeziora.Jak zawsze na uczestnikw czekaj? niespodzianki!

Regulamin na stronie www.nowymiedzychod.pl

Zapisy

2 Zawody Dzieci?co-M?odzie?owe " z pomp?" przesz?y do historii.

Ju? po raz drugi spotkali?my si? na stadionie Miejskim w Mi?dzychodzie w ramach biegw dzieci?co-m?odzie?owych organizowanych przez Stowarzyszenie Nowy Mi?dzychd jako imprezy towarzysz?cej Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. W tym roku na starcie stan??o 171 m?odych biegaczy, w tym 75 dziewczynek i 96 ch?opcw. Na twarzach uczestnikw go?ci? u?miech, wi?c nale?y zak?ada?, ?e byli zadowoleni i ponownie zobaczymy si? za rok, 25 sierpnia 2018 roku.

Bardzo dzi?kujemy za wsparcie Starostwu Powiatowemu w Mi?dzychodzie, Urz?dowi MiG w Mi?dzychodzie oraz Pani Darii Marty?skiej a tak?e Bankowi Sp?dzielczemu Pojezierza Mi?dzychodzko-Sierakowskigo,Towarzystwu Ubezpiecze? na ?ycie Nationale Nederlanden i PGNiG Oddzia? w Zielonej Grze. Za s?odki pocz?stunek dzi?kujemy Panu Krzysztofowi Wachowiakowi - w?a?cicielowi Piekarni-Cukierni "Ziomek" a tak?e lodziarni "Mid-Malina" na ul. Kili?skiego.

A jakie osi?gn?li wyniki mo?na sprawdzi? w za??cznikach.

100 m rocznik 2011 i m?odszy K1

100 m rocznik 2011 i m?odszy M1

200 m rocznik 2008-2010 K2

200 m rocznik 2008-2010 M2

400 m rocznik 2005-2007 K3

400 m rocznik 2005-2007 M3

800 m rocznik 2002-2004 K4

800 m rocznik 2002-2004 M4

Więcej artykułów…