Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Dodatkowe losowanie

Przypominamy, że osoby, które dokonają wpłaty do dnia 31 stycznia 2018 roku zyskują:

1. Najniższą kwotę wpisowego.

2. Numer startowy zgodnie z kolejnością księgowania.

3. Udział w dodatkowym losowaniu nagrody wartości 300 zł.

4. Pewność otrzymania koszulki :-)

Jednocześnie informujemy, że regulamin biegu dla niepełnosprawnych uczestników zostanie opublikowany w połowie lutego. Aby wziąć udział w dodatkowym losowaniu osoby te dokonują do dnia 31 stycznia 2018 r. wpłaty w wysokości 20 zł.

Natomiast rejestracja dzieci i młodzieży rozpocznie się w lutym.

Regulamin 2018

Regulamin

6 Międzychodzkiej Dziesiątki „z Pompą”

I. Organizator

 1. Organizatorem 6 Międzychodzkiej Dziesiątki „ z pompą” , zwanej dalej Biegiem jest Stowarzyszenie Nowy Międzychód wpisane do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000463699
 2. W czasie Międzychodzkiej „Dziesiątki” odbędzie się jednocześnie 2 Bieg Niepełnosprawnych organizowany przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego.

II. Cele

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Międzychód
 4. Promocja Gminy Międzychód jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 25 sierpnia 2018 r. w Międzychodzie. Start godz.17.00
 2. Start na ul. 17 Stycznia przy „Laufpompie” a meta zlokalizowana jest na ul. Mostowej.
 3. Biuro zawodów – Międzychód ul. Sportowa Stadion Miejski
 4. Trasa biegu płaska, ulicami miasta, 2 pętle po 5 km, oznaczona co 1 km.
 5. Trasa posiada atest PZLA.

IV. Pomiar czasu

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych na numerach startowych. Wyniki biegu dla tych, którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego - sms po zakończeniu biegu, a dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronie www.miedzychodzka10.pl

V. Warunki, zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Każdy uczestnik musi w dniu zawodów posiadać ukończone 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.miedzychodzka10.pl lub w dniu zawodów u Organizatora. Bez przekazania Oświadczenia nie będzie możliwy odbiór pakietu startowego.
 3. Uczestnikiem biegu może być osoba o orzeczonej niepełnosprawności z dysfunkcją narządów ruchu i musi w dniu zawodów posiadać ukończone 16 lat. W szczególnych przypadkach może być osoba młodsza, a ostateczną decyzję o możliwości startu podejmuje dyrektor biegu.
 4. Opłaty, nagrody i szczegółowe zasady uczestnictwa osób o orzeczonej niepełnosprawności wskazane są w regulaminie 2 Biegu Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Międzychodzkiego dostępnego na stronie www.miedzychodzka10.pl
 5. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
 6. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. „Międzychodzka Dziesiątka”. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku na zdjęciach i materiałach reklamowych z imprezy.
 7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 8. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 19 sierpnia 2018. Osoby, które dokonają zgłoszenia poprzez formularz internetowy opłacają swój udział przelewem do dnia 19 sierpnia 2018r. na konto nr : 77 9082 0005 0393 6588 3000 0010 (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek „Dziesiątka”). Po tym terminie płatność oraz zgłoszenia internetowe nie będą możliwe.
 9. Numery startowe nadawane będą po zaksięgowaniu wpłaty. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji internetowej oraz opłacą swój udział w Biegu będą mogli odebrać swój pakiet startowy w dniu 25 sierpnia 2018 r. w Biurze Zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości.
 10. Opłata startowa do dnia 31 maja 2018 r. za udział w Biegu wynosi 50 (słownie pięćdziesiąt złotych). Opłata dokonana do dnia 19 sierpnia 2018r. wynosi 60 (słownie sześćdziesiąt złotych ). W dniu zawodów, 26 sierpnia 2018r. opłata za udział w Biegu wynosić będzie 70 (siedemdziesiąt złotych) za jednego uczestnika. Zawodnicy powyżej 70 roku życia zwolnieni z opłaty startowej.
 11. Rejestracja w dniu Biegu będzie możliwa w Biurze Zawodów od godz.13:00 do godz. 16.00 Odbiór pakietów startowych w dniu Biegu możliwy będzie od godz. 13:00 do godz. 16:00.
 12. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 13. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje:
  – numer startowy z elektronicznym chipem
  – napoje i ciepły posiłek
  pamiątkowy medal z wygrawerowanym imieniem, nazwiskiem oraz czasem biegu
  – koszulkę techniczną (w dniu startu pierwszych 350 zawodników, którzy opłacą start. Pozostali zawodnicy od nr startowego
  351 otrzymają koszulki przesyłką na wskazany adres )

VI. Klasyfikacje i nagrody

 1. W klasyfikacji generalnej organizator przewiduje puchary oraz nagrody finansowe za pierwsze trzy miejsca:

1 m – w wysokości 300 zł

2 m – w wysokości 250

3 m – w wysokości 200

oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych

M16 (16-19 lat), od M20 do M70 i starsi co 10 lat

K16 ( 16-19 lat), od K20 do K70 i więcej co 10 lat

 1. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych oraz jako najlepsi zawodnicy miejscowi.
 2. Wśród wszystkich zawodników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

VII. Uwagi końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 2. Na mecie będzie kilka stanowisk firmy GrawerBus i będą grawerowane na medalach dane zawodnika i jego czas. Umieszczenie tych danych na medalu zajmuje ok. 1 minuty.
 3. Możliwość rezerwacji noclegu poprzez kontakt mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 4. Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu.
 5. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
 6. W trakcie biegu zawodnicy widząc pojazd, który znajdzie się przypadkiem  na trasie biegu są zobowiązani do wbiegnięcia na chodnik.
 7. Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny wraz z organizatorem.
 8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyrektor Biegu

/-/Krzysztof Suszka

Wystartowaliśmy.

Zapisy na 6 Międzychodzką Dziesiątkę ruszyły. Dla zdecydowanych mamy niespodzianki. W tym roku numery startowe nadajemy zgodnie z kolejnością księgowania wpłat w miesiącu styczniu. Dodatkowo osoby, które dokonają wpłaty do dnia 31 stycznia 2018 r. ( decyduje data zaksięgowania na koncie ) wezmą udział w losowaniu dodatkowej nagrody wartości 300 zł.

W tym roku mamy także niespodziankę dla wszystkich, którzy ukończą bieg. Na mecie będą stanowiska firmy Grawer Bus, na których w ciągu 1 minuty będziecie mogli bezpłatnie wygrawerować swoje imię, nazwisko i czas. Szybko i sprawnie otrzymacie spersonalizowaną pamiątkę z 6 Międzychodzkiej Dziesiątki :-)

Bieg Policz się z cukrzycą

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Spotykamy się 14 stycznia 2018 roku na Stadionie Miejskim i biegamy lub chodzimy ( jak kto woli) wokół jeziora.Jak zawsze na uczestników czekają niespodzianki!

Regulamin na stronie www.nowymiedzychod.pl

Zapisy

2 Zawody Dziecięco-Młodzieżowe " z pompą" przeszły do historii.

Już po raz drugi spotkaliśmy się na stadionie Miejskim w Międzychodzie w ramach biegów dziecięco-młodzieżowych organizowanych przez Stowarzyszenie Nowy Międzychód jako imprezy towarzyszącej Międzychodzkiej Dziesiątce. W tym roku na starcie stanęło 171 młodych biegaczy, w tym 75 dziewczynek i 96 chłopców. Na twarzach uczestników gościł uśmiech, więc należy zakładać, że byli zadowoleni i ponownie zobaczymy się za rok, 25 sierpnia 2018 roku.

Bardzo dziękujemy za wsparcie Starostwu Powiatowemu w Międzychodzie, Urządowi MiG w Międzychodzie oraz Pani Darii Martyńskiej a także Bankowi Spółdzielczemu Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskigo,Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Nationale Nederlanden  i PGNiG Oddział w Zielonej Górze. Za słodki poczęstunek dziękujemy Panu Krzysztofowi Wachowiakowi - właścicielowi Piekarni-Cukierni "Ziomek" a także lodziarni "Miód-Malina" na ul. Kilińskiego.

A jakie osiągnęli wyniki można sprawdzić w załącznikach.

100 m rocznik 2011 i młodszy K1

100 m rocznik 2011 i młodszy M1

200 m rocznik 2008-2010 K2

200 m rocznik 2008-2010 M2

400 m rocznik 2005-2007 K3

400 m rocznik 2005-2007 M3

800 m rocznik 2002-2004 K4

800 m rocznik 2002-2004 M4

5 Międzychodzka Dziesiątka za nami

Piąte spotkanie biegaczy na ulicach Międzychodu za nami. Na mecie zameldowało się łącznie 316 zawodniczek i zawodników, w tym 22 osoby pokonały dystans 5 km. Wszystkim biegaczom gratulujemy! I już teraz zapraszamy za rok. Widzimy się 25 sierpnia 2018 roku.

Wyniki na 10 km

Wyniki na 5 km

Wyniki także na stronie firmy Pulsarsport

http://pulsarsport.pl/wynik/5-miedzychodzka-dziesiatka-z-pompa/

Rejestracja internetowa zakończzona

Zgodnie z regulaminem internetowa rejestracja uczestników 2 Zawodów Dziecięco-Młodzieżowych "z pompą" oraz 5 Międzychodzkiej Dziesiątki została zakończona. W dniu biegów będą mogły się jeszcze zarejestrować osoby chętne do udziału w Międzychodzkiej Dziesiątce. Przypominamy, że w ramach tego biegu odbywa się 1 Bieg Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Międzychodzkiego. Dodatkowo zapraszamy chętnych do pokonania ok.5 km czyli jednego okrążenia.

26 sierpnia nie będzie można natomiast zarejestrować się na 2 Zawody Dziecięco - Młodzieżowe. W biegach wystąpią tylko Ci, którzy zostali zarejestrowani przez platformę internetową i dokonali opłaty startowej.

Więcej informacji o tym co będzie się działo w informatorze.

Informator

Podróżuj z ITAKĄ

Mamy wielką niespodziankę dla wszystkich uczestników 5 Międzychodzkiej Dziesiątki oraz 1 Biegu Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Międzychodzkiego. Do rozlosowania będzie wiele ciekawych nagród a na koniec Bon Wakacyjny wartości 2.500 zł ufundowany przez niekwestionowanego lidera branży turystycznej - BIURO PODRÓŻY ITAKA !!!
Oferta ITAKI to najobszerniejszy i najbardziej zróżnicowany produkt turystyczny na polskim rynku – ponad 100 kierunków na całym świecie: wczasy i wycieczki, ulubione kierunki Polaków na wakacje i jak zawsze oryginalne nowości. Wspaniałe podróże w najdalsze zakątki świata, także z portów lokalnych. Na rodzinne wakacje zapraszają Kluby Przyjaciół ITAKI z animacjami po polsku. Wyjątkowym produktem adresowanym do osób preferujących aktywny wypoczynek jest NO LIMITS by ITAKA: egzotyczne wyprawy, trekkingi, obozy i wczasy sportowe, a także podróże kulinarne i wyjazdy foto. Oferta ITAKA&GALA: Podróże w stylu gwiazd to luksusowe wakacje marzeń. Najnowszą propozycją ITAKI jest Kanaryjska Odyseja - rejsy statkiem wycieczkowym Ocean Majesty, łączące wypoczynek z odkrywaniem Wysp Kanaryjskich, obejmujące także Maderę i Maroko.
ITAKA to 28 lat doświadczenia, profesjonalizm, wiarygodność, nieustający entuzjazm i pasja w odkrywaniu nowych, pięknych miejsc.
Dodajmy, że nagrodę wręczy Wiceprezes Itaki Piotr Henicz, który pobiegnie już kolejny raz w naszej "Dziesiątce".

Koszulka model 2017

W tym roku firma http://tervel.pl przygotowała dla uczestników "Dziesiątki" bezrękawnik wykonany w 100 % z micropoliesteru.
Jest to bardzo lekka, zaawansowana technologicznie dzianina o właściwościach termoaktywnych. Mikrokanalikowa struktura włókien elementarnych materiału sprawia, że pot powstały podczas intensywnego wysiłku fizycznego jest odprowadzany na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje sucha zapewniając użytkownikowi maksymalny komfort termiczny. Dzianina została dodatkowo wzbogacona specjalną apreturą hydrofilną (oddychającą), która ma za zadanie zwiększenie jej wydajności w odprowadzaniu wilgoci od powierzchni skóry, przez co podnosi wydolność organizmu podczas aktywności fizycznej. Nawet w najbardziej upalne dni materiał w kontakcie ze skórą daje przyjemne uczucie chłodu. Idealnie nadaje się do noszenia przy uprawianiu sportu: bieganie, rower, trening siłowy. Jesteśmy przekonani, że będziecie zadowoleni.

Biegi " z pompą"

W dniu 26 sierpnia 2017 roku zaczynamy już o 13.00. O tej godzinie zaczyna pracę Biuro Zawodów dla uczestników Zawodów Dziecięco-Młodzieżowych oraz 5 Międzychodzkiej "Dziesiątki".

Zapraszamy na 5 km.

Rozpocznij przygodę z bieganiem i przebiegnij na początek 5 km.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które dopiero próbują swoich sił zapraszamy na Międzychodzką "Dziesiątkę". Jeżeli uważasz, że 5 km jest wystarczającym odcinkiem to pobiegnij 5 km. Na mecie także będzie czekał na Ciebie medal. Mamy się bowiem cieszyć wspólnym bieganiem. Dlatego w tym roku osoby, które skończą bieg po jednym okrążeniu otrzymają również medal. Nie przewidujemy co prawda nagród dodatkowych, ale liczy się satysfakcja i atmosfera imprezy biegowej. Zapisz się więc na Dziesiątkę a przebiegnij 5 km. Za rok pobiegniesz na pewno 10 km.

Regulaminu biegu nie zmieniamy, ale możesz być pewien, że opłacając start w "Dziesiątce" otrzymasz koszulkę, posiłek oraz medal po przebiegnięciu 5 km.

Więcej artykułów…