Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

1 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego.

W tym roku na tras? Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki zapraszamy tak?e osoby niepe?nosprawne. W ramach "Dziesi?tki" odb?dzie si? bowiem 1 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego na 5 i 10 km. Co prawda 5 km to jest odleg?o?? przybli?ona z uwagi na usytuowanie startu i mety, ale przecie? liczy si? zabawa :-) Uznali?my, ?e to 5 km b?dzie dla pocz?tkuj?cych zawodnikw, bo liczy si? przede wszystkim uczestnictwo. Dlatego tez wszyscy rejestrujemy si? na 10 km, a przy rejestracji b?dzie mo?na poda? planowan? d?ugo?? trasy. Na wszystkich jednak b?d? czeka?y medale "Dziesi?tki". Zapraszamy na tras?!