Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Biegowa sobota za nami.

Za nami biegowa sobota. Od rana na stadionie Miejskim prezentowa?a si? grupa dzieci?co - m?odzie?owa. Na tartanowej bie?ni wystartowa?y 103 osoby. Mimo gor?ca wszyscy ?wietnie si? bawili. A o godz.16.00 na starcie 4 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki stan??o 368 zawodniczek i zawodnikw. ?ar "niebios" spowodowa?, ?e 7 osb nie uko?czy?o biegu. Gratulujemy wszystkim - i ma?ym i du?ym-ktrzy tego dnia zmagali si? nie tylko ze sob?, ale te? przesz?o 30 stopniami temperatury. Postaramy si?, aby za rok by?o troch? ch?odniej :-) Natomiast wieczr pozostawa? w rytmach Piosenki ?eglarskiej w ramach festiwalu przygotowanego przez Centrum Animacji Kultury. Dzi?kujemy!

Aby ten dzie? mg? si? odby? w taki sposb, jak si? odby? zawdzi?czamy wielu osobom i firmom:

Krzysztof Wolny Burmistrz Mi?dzychodu oraz pracownicy Referatu Promocji i Kultury,Julian Mazurek Starosta Mi?dzychodzki, Wojciech Danielczak oraz pracownicy Sp?ki Aqualift ,Barbara i S?awomir Wyszy?scy, Krzysztof Kaszkowiak, Stefan Scheadler Sched-Pol, Aleksandra Marciniak MarboPur, Joanna Bu?ko Max Elektro, Fundacja dla Ciebie, Ryszard Biernat i Waldemar Marciniak, Piotr Duszny, Ewa Kaczmarek Hurtownia Gezo Z.K., Jacek i Jakub Wylega?a, Monika Misiewicz Menager Hotelu Neptun, Pa?stwo Star?ga Ku?niak M?yn, Natalia Czarnecka, W?odzimierz Paro?, Powiatowa Rada M?odzie?y pod kierownictwem Jakuba Zachcia?a, Bo?ena Weso?owska-Drabik Drukarnia Mi?dzychd oraz pracownicy Drukarni , Katarzyna i Dariusz Gursz, Santander Consumer Bank, Szymon Prokopczuk, Jerzy R?bacz, Piotr Bielanowski Nadle?nictwo Mi?dzychd, Ma?gorzata Giera oraz pracownicy MOSTiR, Orkiestra D?ta Pojezierza Mi?dzychodzko-Sierakowskiego pod kierownictwem Daniela Ebertowskiego, Jaros?aw Cichosz, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , Violeta Kowasz oraz Anastazja Krysztofek-Kinal, Aleksandra Stasiak Nationale Nederlanden, Marlena Piecha, Patryk Chojnacki, Ireneusz Nowak, Marcin Mazij, Rafa? Litke, J?drzej Schubert, Dariusz Nowak, Jaros?aw Szuflak, Jacek Wicenty, Krzyszto Wachowiak, Przemys?aw Sobkowski, Krzysztof Sobkowski i Tydzie? Mi?dzychodzko-Sierakowski, Marlena Pielach - Sklep "Bartek", Firma Mi?dzychd-Nowicka, Klub Integracji Spo?ecznej, Stra?acy z OSP Mi?dzychd, Stra?acy z OSP Kamionna, Stra?acy z OSP Mokrzec, Stra?acy z OSP Dormowo, Stra?acy z OSP Zatom Stary, Komenda Powiatowa PSP, Komenda Powiatowa Policji w Mi?dzychodzie, Stra? Miejska.

Oczywi?cie bardzo dzi?kujemy rwnie? wolontariuszom, ktrzy pomagali w biurze zawodw oraz na trasie biegu. Byli w?rd nas nie tylko cz?onkowie Stowarzyszenia Nowy Mi?dzychd, ale rwnie? z Fundacji Dla Ciebie, Powiatowej Rady M?odzie?y oraz osoby, ktre same zg?osi?y si? do pomocy. Bardzo bardzo dzi?kujemy! Jest to pomoc nieoceniona!

Wspomina? mo?na ogl?daj?c zdj?cia w galerii a my ju? teraz zapraszamy za rok.