Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Zako?czenie internetowej rejestarcji

W dniu 19 sierpnia zako?czy?a si? rejestracja internetowa na 4 Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?". Wszyscy, ktrzy op?acili wpisowe otrzymaj? zgodnie z regulaminem koszulki w dniu biegu. Natomiast osobom, ktre zarejestruj? si? w dniu zawodw koszulki zostan? wys?ane poczt?. Przypominamy, ?e w dniu biegu wpisowe jest w wysoko?ci 60 z?.

Dzie? 21 sierpnia jest ostatnim dniem rejestracji dla dzieci i m?odzie?y. Niestety, ale lista 1 Zawodw dzieci?co-m?odzie?owych "z pomp?" jest zamkni?ta z tym dniem i w dniu biegu nie b?dzie mo?liwo?ci zarejestrowania si?.