Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Biegi dzieci?ce

Przypominamy, ?e dzieci i m?odzie? chc?ca wzi?? udzia? w I zawodach "z pomp?" rejestruj? si? do 21 sierpnia i do tego dnia nale?y te? ui?ci? op?at? w wysoko?ci 5 z? dokonuj?c przelewu na konto nr25 9082 0005 0391 0105 2000 0020.

W dniu zawodw nie b?dzie mo?liwo?ci rejestracji oraz udzia?u w zawodach.