Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Zawody biegowe dla dzieci i m?odzie?y

Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?" zaczynamy od wizyty na stadionie. M?odych biegaczy zapraszamy bowiem na bie?ni? stadionu miejskiego przy ul. Langowicza. 27 sierpnia o godz. 10.30 rozpoczn? si? I Zawody biegowe dzieci?co-m?odzie?owe "z pomp?". Kolejno?? starw jest nast?puj?ca:

100m. rocznik 2010 i m?odszy ( K1, M1 ) godz. 10.30

200m. rocznik 2007 2009 ( K2, M2 ) godz. 10.50

400m. rocznik 2004 2006 ( K3, M3 ) godz. 11.10

800m. rocznik 2001 2003 ( K4, M4 ) godz. 11.30

Ceremonia wydania pucharw, nagrd za biegi o godz. 12.00

Podczas biegw elektroniczny pomiar czasy i ustalenie kolejno?ci miejsc dokonywa? b?dzie firma PULSAR SPORT. Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wystartowania w biegach i sklasyfikowania w komunikacie ko?cowym.

Jednocze?nie informujemy, ?e w zawodach udzia? wezm? osoby, ktre zarejestruj? si? elektronicznie do dnia 21 sierpnia lub do wyczerpania miejsc ( 200 osb). Nadanie numeru startowego nast?pi po zaksi?gowaniu na koncie Stowarzyszenia nr 25 9082 0005 0391 0105 2000 0020 op?aty wpisowej w wysoko?ci 5 z?. W dniu zawodw nie b?dzie mo?na si? rejestrowa?.