Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Wstrzymana rejestarcja

Informujemy, ?e nie ma ju? mo?liwo?ci rejestracji poprzez stron? internetow?. Prosimy tak?e o nie dokonywanie wp?at na konto.

Osoby chc?ce uczestniczy? w biegu zapraszamy do biura zawodw w dniu biegu od godz. 9.00 do godz.13.00. Jednocze?nie informujemy, ?e zgodnie z regulaminem osoby zarejestrowane i z przydzielonym numerem startowym od 351 otrzymaj? koszulki w terminie p?niejszym.