Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Rejestracja trwa.

Na pro?b? wielu osb kontynuujemy internetowe zapisy na II Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Mo?na zapisywa? si? do 20 sierpnia. Do tego dnia prosimy tak?e dokonywa? wp?at. Po tym terminie rejestracja b?dzie mo?liwa jedynie w Biurze Zawodw. Informujemy tak?e, i? liczba zawodnikw jest ograniczona do 600 osb.

Zapraszamy !