Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego

Pragniemy poinformowa?, ?e Mi?dzychodzka Dziesi?tka jest jednym z trzech biegw rozgrywanych w ramach Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego.

Ju? teraz zapraszamy na pierwszy bieg tego cyklu czyli X Bieg ?wi?toja?ski w Mi?dzychodzie, ktry odb?dzie si? 28 czerwca 2014r. o godz.11.00. Organizatorem jest MOSTiR Mi?dzychd www.mostir-miedzychod.pl

Kolejnym biegiem b?dzie organizowana przez Urz?d Gminy Chrzypsko 10-ka o Puchar Krotoski-Cichy w dniu 19 lipca 2014r. o godz. 11.00 w Chrzypsku Wielkim. Impreza ta odb?dzie si? w ramach Nowego Otwarcia, wi?c na pewno b?dzie ciekawiej ni? rok temu. www.chrzypsko.pl/bieg/aktualnosci-bieg/

Najlepsi biegacze powiatu ukoronowani zostan? po Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce w dniu 23 sierpnia 2014r. o godz.16.00.

Zapraszamy!

Regulamin Grand Prix