Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Po naszej Dziesi?tce zapraszamy do Mykanowa k.Cz?stochowy na I CROSS ZAPALE?CW

Jest to bieg prze?ajowy na 10 km z przeszkodami naturalnymi i sztucznymi. Start zawodnikw indywidualnych oraz dru?yn po?arniczych. Dru?yny po?arnicze sk?adaj? si? z czterech zawodnikw podpi?tych do jednego w??a W-75 co 5 metrw. Tras? i przeszkody maj? tak? sam? jak zawodnicy indywidualni. Przyk?adowe przeszkody: rowy, drzewa, siatki, liny, rwnowa?nie, p?oty. Ka?dy uczestnik otrzyma koszulk? oraz medal!

Zapisy: www.crosszapalencow.pl