Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Uwaga!

W zwi?zku z konieczno?ci? w?a?ciwego zabezpieczenia biegu zmuszeni jeste?my przesun?? godzin? rozpocz?cia biegu na godz. 14.00. W tej sytuacji Biuro zawodw b?dzie otwarte od godz. 10.00.


Rozpocz?cie biegu 31 sierpnia 2013r. na godz. 14.00