Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Uwaga!

Specjalna kategoria dla bli?niakw! Do udzia?u w I Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce zapraszamy rodze?stwa urodzone w tym samym dniu.

Dla sze?ciu najszybszych par nagrody niezale?nie od nagrd w kategoriach indywidualnych.

Wynik pary to ??czny czas rodze?stwa a na miejsce nie ma wp?ywu wiek ani p?e?. Liczy si? zabawa!

Zg?aszaj?c si? w miejscu co? o sobie prosimy wpisywa? bli?niak (bli?niaczka).